Aktualności

Elemental Holding wzmacnia udział w segmencie recyklingu urządzeń chłodniczych
Elemental Holding wzmacnia udział w segmencie recyklingu urządzeń chłodniczych

Budowa nowego zakładu rozpocznie się w trzecim kwartale br. W sąsiedztwie istniejącej infrastruktury, pozwalającej aktualnie na przerób około 15 tys. ton sprzętu chłodniczego rocznie, powstanie obiekt z nowoczesnymi liniami firmy URT o dwukrotnie większych mocach przerobowych. Nowy zakład, spełniający rygorystyczne normy certyfikacji WEEELABEX, umożliwi przerób wszystkich rodzajów urządzeń chłodniczych, unieszkodliwienie zawartych w nich substancji i ponowne wykorzystanie cennych materiałów. Wartość planowanej przez Grupę Elemental Holding inwestycji wyniesie około 8 mln euro.

 

Polski rynek recyklingu sprzętu elektrycznego, w tym urządzeń chłodniczych, rośnie w bardzo stabilnym tempie. Ma to związek m.in. z konsekwentnym skracającym się cyklem życia wprowadzanego do obrotu sprzętu, a także z niezmiennie dobrą koniunkturą na rynku mieszkaniowym. Tylko w ubiegłym roku do użytkowania oddano łącznie ponad 220 tys. mieszkań i domów, tj. aż o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Każde z tych mieszkań w krótkim czasie zostaje wyposażone w podstawowy sprzęt AGD. Wzrost popytu przekłada się na większą masę sprzętu wprowadzanego do obrotu, co z kolei wpływa na zwiększanie się przewidzianego przepisami minimalnego poziomu zbieraniaprzekonuje Anna Kostro, członek zarządu ds. recyklingu elektroodpadów w Elemental Holding.

 

Tylko w 2021 roku na globalny rynek trafi ponad 50 mln ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). W Unii Europejskiej branża jest ściśle regulowana wspólnotowymi przepisami, które ustalają m.in. minimalne poziomy zbierania zużytego sprzętu dla poszczególnych państw członkowskich. Aktualnie obowiązujący w Polsce poziom wynosi  nie mniej niż 65 proc.  średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu lub 85 proc. masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju. Wprowadzony dyrektywą zakaz importu bądź eksportu ZSEE sprawia, że działania podmiotów z branży co do zasady ograniczone są do obszarów pojedynczych państw.

 

Grupa Elemental Holding jest producentem strategicznych dla gospodarki surowców, pozyskiwanych w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska, m.in. poprzez przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, katalizatorów, obwodów drukowanych oraz metali nieżelaznych. Grupa jest obecna w 15 krajach świata na trzech kontynentach – w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Elemental Holding jest jednym z 18 europejskich podmiotów – obok m.in. BASF, Solvay, Umicore, BMW, Saft i Varta – notyfikowanych przez Komisję Europejską w ramach europejskiej polityki przemysłowej, mającej na celu stworzenie w UE łańcucha wartości zrównoważonej mobilności.

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.