Aktualności

Korzystne postanowienie Sądu Apelacyjnego w sporze z Nationale - Nederlanden OFE

22 maja 2020 r. Elemental Holding S.A. otrzymała postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, które uchyliło zabezpieczenie roszczenia Nationale – Nederlanden OFE, udzielone przez  Sąd Okręgowy w Warszawie. Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest niezaskarżalne.

Zabezpieczenie roszczenia zostało wydane na skutek wniosku Nationale – Nederlanden OFE w przedmiocie zabezpieczenia powództwa dotyczącego  zaskarżenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 września 2019 r. Uchwała ta ustanawia Krzysztofa Waysa pełnomocnikiem Spółki w postępowaniu sądowym, wytoczonym Spółce przez Zarząd Spółki,  o stwierdzenie nieważności uchwał nr 5 i 6  Zgromadzenia Akcjonariuszy  z dnia 23 stycznia 2019 r. Nationale – Nederlanden OFE wnioskowało o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie wykonania uchwały, dążąc w ten sposób do zablokowanie możliwości reprezentowania spółki przez p. Waysa.  

Na skutek postanowienia Sądu Apelacyjnego, które zmieniło postanowienie Sądu Okręgowego i oddaliło wniosek Nationale – Nederlanden OFE, Uchwała nr 4 NWZ Spółki z dnia 16 września 2019 roku pozostaje w mocy do chwili prawomocnego orzeczenia przez sąd w sprawie z powództwa NN OFE. Tym samym, do tego czasu, pan Krzysztof Ways pozostaje pełnomocnikiem Spółki w postępowaniu sądowym dotyczącym uchwał 5 i 6 Zgromadzenia Akcjonariuszy z 23 stycznia 2019 r.

O fakcie otrzymania postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Zarząd Elemental Holding S.A. poinformował rynek Raportem bieżącym nr 41/2020, z treścią którego można zapoznać się dziale Relacje Inwestorskie.

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.