Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania audytorskiego

Grupa Kapitałowa Elemental Holding SA zaprasza Firmy Audytorskie do składania ofert na badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019  oraz przegląd półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2019, podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA.

Tutaj będzie specjalny blok z pobraniem pliku

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.