Informacje
niefinansowe

Elemental Holding SA jako podmiot zainteresowania publicznego, wypełniając swój obowiązek o publikowaniu raportów o polityce CSR (Corporate Social Responsibility- społeczna odpowiedzialność biznesu), w ramach sprawozdań z działalności publikuje informacje w zakresie kwestii środowiskowych, spraw społecznych, pracowniczych oraz  ujawnia pozostałe informacje ujęte w art. 49b. ustawy o rachunkowości. Sprawozdania z działalności, stanowiące załącznik do sprawozdań okresowych, publikowane są na stronie internetowej, w zakładce  relacje inwestorskie.

Działalność społeczna

Elemental Holding SA stara się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, zarówno społeczności lokalnych, jak i w innych dziedzinach aktywności pozazawodowej.

Od 2013 roku wspiera ogólnopolskie akcje charytatywne, stale współpracując z organizacjami społecznymi oraz fundacjami.

Elemental podjął również współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ludzi,  usuwanie skutków wypadków i katastrof ekologicznych. W tym zakresie  m.in. udostępnia powierzchnię zakładów pod ćwiczenia Państwowej Straży Pożeranej, które mają na celu ewaluację umiejętności w nietypowych zakładach produkcyjnych oraz przygotowanie jednostek straży pożarnej do likwidacji zagrożeń w zakładach zajmujących się składowaniem i przetwarzaniem odpadów oraz wypracowanie wariantów gaszenia pożarów odpadów zużytego sprzętu AGD i RTV.

Mając na uwadze bezpieczeństwo w transporcie samochodowym, oraz biorąc pod uwagę zagrożenia, jakie ono ze sobą niesie, Elemental przykłada szczególną uwagę do szkoleń mających na celu poprawę kultury jazdy kierowców i bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przy współpracy z przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi Elemental prowadzi szkolenia z techniki doskonalenia jazdy.

Elemental również stale współpracuje z powiatowym Urzędem pracy w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy, wierząc, iż takie podejście niesie ze sobą wymierne korzyści, zarówno dla pracodawców jak i społeczności lokalnej.

Grupa Elemental dokłada wszelkich starań aby wśród społeczeństwa budować świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne. Dlatego oprócz czynności operacyjnych, polegających na implementacji rozwiązań normatywnych, spółki z grupy Elemental angażują się w edukację najmłodszych w zakresie recyklingu i ochrony środowiska. Ponadto, przedstawiciele grupy biorą czynny udział w inicjatywach i kampaniach na rzecz ochrony środowiska oraz tych, związanych z ideą racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Rozumiejąc istotę zaangażowania społecznego, ujętą w szerokim spektrum działania, Elemental Holding SA wspiera także promocję zdrowia i aktywności fizycznej. Jako sponsor serii zawodów triathlonowych Elemental Tri Series,  wspiera talenty olimpijskie w triathloniew ramach programu Elemental Tri Team.

Więcej informacji na temat działalności społecznej Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA znajduje się w okresowych sprawozdaniach zarządu, stanowiących załącznik do raportów okresowych, publikowanych w zakładce relacje inwestorskie.

Elemental i triathlon

Elemental Holding od 2013 roku jest sponsorem tytularnym Elemental Triathlon Olsztyn, a od roku 2015 – Elemental Tri Series : serii zawodów triathlonowych, które dziś są jednym z najważniejszych cykli imprez w Polsce, gromadzących zawodników z całego świata. Co warte podkreślenia, od 2017 roku zmagania w Olsztynie są klasyfikowane w ramach Pucharu Europy na dystansie sprinterskim Europejskiej Unii Triathlonu (ETU), a udział w zawodach całej serii ETS pozwala uzyskiwać punkty w klasyfikacji Pucharu Polski. W okresie ostatnich lat Elemental Holding był również inicjatorem i sponsorem projektów trenerskich, których celem...
ETS 2019 w Grodzisku Mazowieckim

Już w ten weekend triathon zawita do rodzinnego miasta Elemental Holding. 2 czerwca zapraszamy na Elemental Tris Series 2019 w Grodzisku Mazowieckim.

Czytaj więcej
ETO 2019: to już ten weekend

W najbliższy weekend Olsztyn znów będzie stolicą triathlonu: dwie prestiżowe imprezy, setki zawodników i olbrzymie pokłady pozytywnej energii nad Jeziorem Ukiel.

Czytaj więcej

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.