Grupa kapitałowa

Siedziby spółek Grupy Kapitałowej
Zasięg handlowy
Spółki tworzące grupę kapitałową Elemental Holding
Syntom Metal Recycling
Syntom Metal Recycling Sp. z o.o.
non-ferrous

Domeną spółki jest recykling metali nieżelaznych. Firma zapewnia również kompleksowe rozwiązania związane ze skupem, transportem oraz obrotem surowcami wtórnymi stali i metali nieżelaznych. Syntom posiada rozbudowane zaplecze logistyczne w postaci kilkudziesięciu samochodów załadowczych, kilkuset kontenerów oraz kilkudziesięciu punktów skupu na terenie całego kraju oraz na terytorium Niemiec i w Czechach.

Czytaj więcej
PCB Tech
PCB Tech Sp. z o.o.
PCB

PCB Tech prowadzi unikatowy na skalę europejską zakład recyklingu układów drukowanych (PCB). Jedna z największych i najnowocześniejszych instalacji do przetwarzania płytek obwodów drukowanych typu LOW GRADE z możliwością próbkowania o zdolnościach przetwórczych 18.000 Mg rocznie. Zakład wyposażony jest także w linię  do recyklingu odpadów niebezpiecznych (źródła światła) oraz do demontażu i przetwarzania kineskopów o łącznej wydajności 2.400 Mg rocznie. Spółka planuje pozyskiwać dostawców na rynkach europejskich, w Rosji i jej krajach sąsiadujących oraz na Bliskim Wschodzie.

Czytaj więcej
PGM of Texas
PGM of Texas LLC
SAC
PGM of Texas to spółka zbierająca i przetwarzająca rocznie około 2000 ton zużytych katalizatorów samochodowych, wykorzystująca do tego własną sieć zakupową, na którą składa się jedenaście lokalizacji na terenie całych Stanów Zjednoczonych.
Czytaj więcej
Tesla Recycling
Tesla Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
WEEE PCB

Jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz elektrośmieci. Kompleksowy zakres usług świadczony przez Tesla Recykling obejmuje ważenie, załadunek, transport oraz odzysk – w tym recykling – odpadów pochodzących z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz metali żelaznych i nieżelaznych.

Czytaj więcej
Terra Recycling
Terra Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
WEEE

Prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych, jak również sprzętu IT i telekomunikacyjnego. Za pośrednictwem firmy większość odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddawana jest odzyskowi i wraca na rynek w postaci surowców wtórnych, co znacząco przyczynia się do ograniczenia zużycia surowców naturalnych.

Czytaj więcej
EMP Recycling
EMP Recycling
WEEE SAC

Lider litewskiego rynku przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz katalizatorów samochodowych. Posiada zakład przetwarzania lodówek, linie produkcyjne do przetwarzania katalizatorów, kabli i zużytej elektroniki oraz laboratorium analiz próbek. 

Czytaj więcej
Metal Holding
Metal Holding
WEEE SAC non-ferrous

To spółka specjalizująca się w handlu metalami nieżelaznymi i żelaznymi. Spółka dysponuje trzema placami złomowymi, wyposażonymi w infrastrukturę umożliwiającą niezależną obsługę transportową (wagi, ładowarki, kontenery). Synergia Metal Holding ze spółkami grupy Elemental pozwoli na rozszerzenie działalności słowackiej firmy o rynek zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych katalizatorów. 

Evciler Kimya
Evciler Kimya Chemical, Mining and Precious Metals Industry and Trade Limited Company
WEEE PCB

Evciler Kimya jest liderem na tureckim rynku recyklingu elektrośmieci, w tym układów scalonych i obwodów drukowanych. Kompleksowy zakres usług świadczonych przez spółkę obejmuje ważenie, załadunek, transport i odzysk - w tym recykling - odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

RECAT GmbH
RECAT GmbH
SAC

Jest zlokalizowana strategicznie w południowo–zachodniej części Niemiec, posiada sieć zakupową w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji oraz w krajach północno – zachodniej Afryki. Spółka posiada zezwolenie na utylizację odpadów zużytych katalizatorów (w tym zawierających substancje niebezpieczne) w zakresie ich zbierania, przewozu, składowania i przerobu. RECAT posiada możliwość badania dokładnej zawartości metali szlachetnych nowoczesnymi metodami (ICP) w ramach posiadanego laboratorium. W zakresie swojej działalności Spółka prowadzi również projekty badawcze w zakresie recyklingu i transportu zużytych baterii i akumulatorów, w tym baterii litowo–jonowych. Wśród kadry zarządzającej i współpracującej z RECAT są osoby z tytułami naukowymi oraz rzadkimi uprawnieniami w dziedzinie recyklingu.

Czytaj więcej
Kat-Metal
Kat-Metal
WEEE SAC

Ta działająca na rynku od 2011 roku jest obecnie liderem fińskiego rynku recyclingu elektroniki, katalizatorów samochodowych i akumulatorów. W sposób odpowiedzialny, zgodny z najwyższymi standardami i bezpieczny realizuje zbiórkę, transport i przetwarzanie odpadów. Współpracuje z podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w skup i zbiórkę odpadów, a także kompleksowo obsługuje sektor przemysłowy. Jest członkiem lokalnych organizacji recyclingu, obrotu złomem i demontażu samochodów, aktywnie wspiera i realizuje koncepcję tzw. urban mining (górnictwo miejskie), czyli odzysku materiałów z nieużywanej infrastruktury i sprzętu. 

PGM Group
PGM Group
SAC

Polska spółka zajmująca się recyklingiem zużytych katalizatorów samochodowych. Specjalizuje się w recyklingu katalizatorów metalowych oraz ceramicznych zarówno samochodowych jak i wykorzystywanych w zakładach przemysłu chemicznego i petrochemii. PGM zajmuje się również skupem zużytych akumulatorów z przeznaczeniem do ich recyklingu. Posiada najnowocześniejsze linie technologiczne do przetwarzania i odzysku metali szlachetnych. Dysponuje własnym laboratorium stosującym nowoczesne metody analizy próbek. W roku 2015 została ukończona inwestycja i uruchomiona nowa linia do przetwarzania i odzyskiwanie metali szlachetnych Sampling Line, zwiększająca możliwości przetwórcze. Rocznie PGM jest w stanie przetworzyć do 1500 ton katalizatorów.

Czytaj więcej
Elemental Resource Management
Elemental Resource Manbagement Ltd
SAC

działa na rynku brytyjskim od 2009 roku. W oparciu o innowacyjne narzędzia IT i modele zakupowe prowadzi zbiórkę, transport i przetwarzanie zużytych katalizatorów samochodowych.

Platinium MM
Platinium MM
SAC

Polska spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych oraz filtrów DPF, a także innych odpadów zawierających metale szlachetne.

Czytaj więcej
Evciler Elemental
Evciler Elemental
SAC

Zajmuje się koordynacją działalności Grupy na rynkach bliskowschodnich, azjatyckich i afrykańskich, gdzie znajdują się obecnie przedstawicielstwa handlowe. Spółka działa w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Dubaju.

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.