Grupa kapitałowa

Siedziby spółek Grupy Kapitałowej
Zasięg handlowy
Spółki tworzące grupę kapitałową Elemental Holding
Syntom Metal Recycling
Syntom Metal Recycling Sp. z o.o.
non-ferrous

Domeną spółki jest recykling metali nieżelaznych. Firma zapewnia również kompleksowe rozwiązania związane ze skupem, transportem oraz obrotem surowcami wtórnymi stali i metali nieżelaznych. Syntom posiada rozbudowane zaplecze logistyczne w postaci kilkudziesięciu samochodów załadowczych, kilkuset kontenerów oraz kilkudziesięciu punktów skupu na terenie całego kraju oraz na terytorium Niemiec i w Czechach.

PCB Tech
PCB Tech Sp. z o.o.
PCB

PCB Tech prowadzi unikatowy na skalę europejską zakład recyklingu układów drukowanych (PCB). Jedna z największych i najnowocześniejszych instalacji do przetwarzania płytek obwodów drukowanych typu LOW GRADE z możliwością próbkowania o zdolnościach przetwórczych 18.000 Mg rocznie. Zakład wyposażony jest także w linię  do recyklingu odpadów niebezpiecznych (źródła światła) oraz do demontażu i przetwarzania kineskopów o łącznej wydajności 2.400 Mg rocznie. Spółka planuje pozyskiwać dostawców na rynkach europejskich, w Rosji i jej krajach sąsiadujących oraz na Bliskim Wschodzie.

Tesla Recycling
Tesla Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
WEEE PCB

Jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz elektrośmieci. Kompleksowy zakres usług świadczony przez Tesla Recykling obejmuje ważenie, załadunek, transport oraz odzysk – w tym recykling – odpadów pochodzących z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz metali żelaznych i nieżelaznych.

Terra Recycling
Terra Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
WEEE

Prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych, jak również sprzętu IT i telekomunikacyjnego. Za pośrednictwem firmy większość odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddawana jest odzyskowi i wraca na rynek w postaci surowców wtórnych, co znacząco przyczynia się do ograniczenia zużycia surowców naturalnych.

EMP Recycling
EMP Recycling
WEEE SAC

Lider litewskiego rynku przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz katalizatorów samochodowych. Posiada zakład przetwarzania lodówek, linie produkucyjne do przetwarzania katalizatarów, kabli i zużytej elektroniki oraz laboratorium analiiz próbek. 

Metal Holding
Metal Holding
WEEE SAC non-ferrous

To spółka specjalizująca się w handlu metalami nieżelaznymi i żelaznymi. Spółka dysponuje trzema placami złomowymi, wyposażonymi w infrastrukturę umożliwiającą niezależną obsługę transportową (wagi, ładowarki, kontenery). Synergia Metal Holding ze spółkami grupy Elemental pozwoli na rozszerzenie działalności słowackiej firmy o rynek zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych katalizatorów. 

Evciler Chemical
Evciler Chemical, Mining and Precious Metals Industry and Trade Limited Company
WEEE SAC

Działa w sektorze metali szlachetnych. Podstawowym obszarem działalności firmy jest zbieranie, demontaż i pośrednictwo w recyclingu urządzeń elektronicznych/elektrycznych (elektroodpady) i  katalizatorów nie tylko w Turcji, ale także w Europie, szczególnie w Niemczech, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji i krajach sąsiadujących.

RECAT GmbH
RECAT GmbH
SAC

Jest zlokalizowana strategicznie w południowo–zachodniej części Niemiec, posiada sieć zakupową w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji oraz w krajach północno – zachodniej Afryki. Spółka posiada zezwolenie na utylizację odpadów zużytych katalizatorów (w tym zawierających substancje niebezpieczne) w zakresie ich zbierania, przewozu, składowania i przerobu. RECAT posiada możliwość badania dokładnej zawartości metali szlachetnych nowoczesnymi metodami (ICP) w ramach posiadanego laboratorium. W zakresie swojej działalności Spółka prowadzi również projekty badawcze w zakresie recyklingu i transportu zużytych baterii i akumulatorów, w tym baterii litowo–jonowych. Wśród kadry zarządzającej i współpracującej z RECAT są osoby z tytułami naukowymi oraz rzadkimi uprawnieniami w dziedzinie recyklingu.

Kat-Metal
Kat-Metal
WEEE SAC

Ta działająca na rynku od 2011 roku jest obecnie liderem fińskiego rynku recyclingu elektroniki, katalizatorów samochodowych i akumulatorów. W sposób odpowiedzialny, zgodny z najwyższymi standardami i bezpieczny realizuje zbiórkę, transport i przetwarzanie odpadów. Współpracuje z podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w skup i zbiórkę odpadów, a także kompleksowo obsługuje sektor przemysłowy. Jest członkiem lokalnych organizacji recyclingu, obrotu złomem i demontażu samochodów, aktywnie wspiera i realizuje koncepcję tzw. urban mining (górnictwo miejskie), czyli odzysku materiałów z nieużywanej infrastruktury i sprzętu. 

PGM Group
PGM Group
SAC

Polska spółka zajmująca się recyklingiem zużytych katalizatorów samochodowych.

Elemental Resource Management
Elemental Resource Manbagement Ltd
SAC

działa na rynku brytyjskim od 2009 roku. W oparciu o innowacyjne narzędzia IT i modele zakupowe prowadzi zbiórkę, transport i przetwarzanie zużytych katalizatorów samochodowych.

Platinium MM
Platinium MM
SAC

Polska spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych oraz filtrów DPF, a także innych odpadów zawierających metale szlachetne.

Evciler Elemental
Evciler Elemental

Zajmuje się koordynacją działalności Grupy na rynkach bliskowschodnich, azjatyckich i afrykańskich, gdzie znajdują się obecnie przedstawicielstwa handlowe. Spółka działa w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Dubaju.

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.