Recycling metali
nieżelaznych

Opis segmentu

1. ZBIERANE I PRZETWARZANE MATERIAŁY

Działania spółek zależnych Elemental Holding w segmencie recyklingu złomu metali nieżelaznych koncentrują się na skupie i odbiorze złomu oraz przetworzeniu go i przygotowaniu do ponownego użycia w procesach przemysłowych. Spółki Grupy Elemental skupiają się na pozyskaniu odpadów zawierających metale przemysłowe i ich stopy: miedź, brąz, mosiądz, aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna.

Spółki Grupy Elemental nabywają surowce w wielu postaciach, również o nietypowym składzie chemicznym, często odpady procesów metalurgicznych (zgary, pyły i kondensaty piecowe, popioły) lub rafinacyjnych (szlamy metalonośne).

Materiały, które są nośnikami wartości stanowią głownie:

 • aluminium: zużyte części samochodowe, chłodnice, linka energetyczna, kable, żaluzje aluminiowe, folia aluminiowa, korpusy silników samochodowych, tłoki, kable, linka napowietrzna, garnki aluminiowe, blachy aluminiowe, okna, stolarka aluminiowa, kaloryfery aluminiowe, puszka aluminiowa, felga aluminiowa, chłodnice samochodowe,
 • miedź: kable, uzwojenie silników elektrycznych, kable energetyczne, płaskowniki, granulat miedziany, rurki z centralnego ogrzewania, transformatory miedziane, parowniki od lodówek, miedz elektrolityczna pobielana, cewki od telewizorów,
 • brąz: tuleje, śruby okrętowe, panewki, tryby, odlewy, dzwony, pomniki, koła zębate,
 • mosiądz: armatura łazienkowa, rurki, palniki do spawania, łuski o pocisków, chłodnice samochodowe, klamki, blachy
 • ołów: zużyte akumulatory samochodowe, kable energetyczne, pociski od broni, kable ziemne, ekrany izolacyjne, rury kanalizacyjne, ciężarki samochodowe od kół
 • cynk: blachy cynkowe z pokryć dachowych, rynny, blachy elewacyjne
 • stal kwasoodporna: zbiorniki wody, rury kominowe, barierki ochronne, noże do maszyn, sztućce, garnki, grzałki, wymienniki ciepła.

 

 

2. MODEL BIZNESOWY

Grupa Elemental działa na rynku metali nieżelaznych w modelu „urban mining”. Jako „kopalnia miejska” pozyskuje metal z odpadów i złomu, które stanowią substytutu rudy metali. Taki model biznesowy charakteryzuje się dużą odpornością na cykle gospodarcze i wahania cen metali. Koszty stałe spółek recyklingowych w porównaniu do kosztów tradycyjnych przedsiębiorstw górniczych są niskie. Stosowane marże mają zazwyczaj formę stałych marż kwotowych, niezależnych od wzrostu lub spadku cen metali. Cena nabywanych metali jest kosztem zmiennym. W takim modelu spadki cen metali przekładane są zazwyczaj na dostawców złomu, zaś stosowane marże kwotowe nie ulegają znaczącym wahaniom. W porównaniu do modelu „kopalni miejskiej” tradycyjne przedsiębiorstwa górnicze ze względu na duży udział kosztów stałych są znacznie bardziej wrażliwe na spadek cen metali. Spółki grupy Elemental należące do segmentu non-ferro generują stabilną marżę.

Proces

Pierwszy etap procesu odzysku polega na dostarczeniu złomu do zakładów spółek Grupy przez skupy, przedsiębiorców trudniących się jego zbieraniem oraz osoby prywatne. W kolejnym kroku złom jest w zakładach cięty, rozdrabniany, sortowany i odseparowywany. Stosowane są metody separacji przy zastosowaniu pola elektromagnetycznego, separatory optyczne, separatory grawitacyjne, flotacja. Materiał jest rozdrabniany do frakcji o wymiarze pozwalającym na fizyczne rozdzielenie frakcji metalicznej od zanieczyszczeń lub na rozdzielenie różnych, połączonych metali. W wyniku zaawansowanych procesów rozdrabniania i sortowania mieszaniny metali i innych materiałów rozdzielone są na wysokowartościowe koncentraty metali, tworzywa sztuczne i odpady z procesu. W kolejnym etapie pełnowartościowe złomy metali lub koncentraty dostarczane są do odbiorców, którymi są głównie odlewnie, stalownie oraz spółki z przemysłu metalowego i handlowcy.

 

 

Wartość dla odbiorców i dostawców
Spółki grupy Elemental działające w segmencie non-ferro generują wartość dodaną zarówno dla dostawców jak i odbiorców. Dostawcom oferują rozbudowaną sieć zakładów umożliwiającą łatwy dostęp do punktu odbioru materiału, rozbudowaną wyspecjalizowaną sieć logistyczną zapewniająca odbiór towaru u dostawcy, szybką weryfikację materiału pozwalającą na określenie wartości i szybką rotację oraz warunki finansowe zapewniające płynność, odbiór większości asortymentu dostarczanego przez kontrahentów.

Odbiorcom metali spółki grupy Elemental zapewniają stałe dostawy metali i koncentratów metali o stabilnych parametrach jakościowych, skalę i stabilność.

 

 

Przewaga rynkowa
Kluczową przewagą spółek grupy Elemental działających w segmencie non-ferro jest baza technologiczna, zapewniająca wysokowydajny przerób złomów różnego rodzaju obejmująca m.in.: niszczarki o dużej wydajności, w których przeprowadzany jest wstępny etap recyklingu złomu, moduły Raspera o dużej wydajności, w których następuje dalsze kruszenie i magnetyczne oddzielanie stali oraz wydajne stoły wodne, oczyszczające frakcje metalowe z pozostałych elementów niemetalicznych, separatory eddy current, separatory grawitacyjne. Urządzenia pozwalają uzyskać na koniec całego procesu frakcje metali o czystości 98-99%.

Istotnym czynnikiem przewagi rynkowej jest też świetnie wyposażona infrastruktura składająca się z dużej powierzchni zabudowanych obiektów magazynowych, placów składowych bocznic kolejowych, własnej bazy kontenerów i transportu.

Jedną z zalet Syntom w stosunku do konkurencji jest rozbudowana logistyka

 Drogi

 • Własna flota pojazdów: 25 ciężarówek, 300 kontenerów
 • Niedawno zoptymalizowana sieć lokalizacji pozwala na wydajny transport drogowy
 • Zarządzanie logistyką na bieżąco: w zależności od transportu ładunków kierowane
  a) bezpośrednio do centrum przetwarzania,
  b) regionalnego centrum dystrybucji,
  c) bezpośrednio do klienta
 • Korzystanie z usług zewnętrznych tylko w razie potrzeby

Koleje

 • Wyłączne korzystanie z bocznicy kolejowej
 • Umożliwia efektywny transport dużych ilości

Odpowiednia baza i zaplecze logistyczne

 • Główny zakład przetwarzania w Tomaszowie wyposażony jest w powierzchnię magazynową o powierzchni ponad 6000 m2, plan o utwardzonej nawierzchni o powierzchni 40 000 m2 oraz specjalistyczne maszyny do obróbki, załadunku, cięcia i prasowania metali

Własny transport zwiększa elastyczność i usprawnia proces podejmowania decyzji, tworzy wartość poprzez oferowanie kompleksowych usług „pod jednym dachem”, zarówno dla dostawców, jak i klientów

3. OPIS RYNKU NA KTÓRYM DZIAŁA GRUPA

Rynek złomu metali nieżelaznych w Europie środkowej charakteryzuje się dużymi rocznymi wolumenami i wysoką wartością obrotu. Jest zdefragmentowany i działa na nim wiele podmiotów.

Złom metalowy można podzielić na dwie grupy ze względu na specjalizację uczestników rynku:

 • złom metali żelaznych (stal i żelazo),
 • złom metali nieżelaznych (aluminium, miedź, cynk, ołów, nikiel, chrom).

Ze względu na ograniczone zasoby poszczególnych metali oraz wysokie koszty wydobycia, coraz więcej produkowanych metali będzie pozyskiwanych z recyklingu. Obecnie w procesie recyklingu pozyskuje się 33% światowej produkcji aluminium, 40% miedzi, 35% ołowiu oraz 30% cynku. Recykling zapewnia bezpośrednie oszczędności w procesie produkcji i wymierne korzyści ekologiczne. Pozwala wymiernie zaoszczędzić energię, zmniejszyć zużycie surowców oraz emisje zanieczyszczeń w porównaniu do produkcji z materiałów pierwotnych. Produkcja aluminium w drodze recyklingu pozwala:

 • zaoszczędzić o ok. 95% energii elektrycznej (w przypadku miedzi 85%, cynku 60%, ołowiu 65%),
 • obniżyć o 95% emisję substancji chemicznych (np. fluorku aluminium) podczas procesów elektrolizy,
 • zmniejszyć wykorzystanie złóż boksytu – 1 tona złomu jest substytutem 4 ton rudy,
 • zmniejszyć wykorzystanie ropy naftowej – przy produkcji 1 tony aluminium z recyklingu oszczędza się 700kg ropy naftowej w porównaniu do produkcji z boksytu.

Metale przemysłowe odzyskiwane przez spółki Grupy Elemental z odpadów wykorzystywane są we wszystkich gałęziach produkcji do wytwarzania nowych wyrobów. Według analiz branżowych zapotrzebowanie na metale bazowe systematycznie rośnie. W szczególności dotyczy to aluminium i miedzi stanowiących filar nowoczesnych rozwiązań w zakresie budowy maszyn i elektro-mobilności.

Wzrost światowego zaptrzebowania na miedź w latach 2012-2026pŹródło: Bloomberg, Vestor DM

Rynek recyklingu metali na świecie w latach 2017-2024pŹródło: recycling-magazine, Vestor DM

 

World Aluminium prognozuje w latach 2017-2030p wzrost produkcji aluminium na świecie do poziomu 137mt przy średniorocznym tempie 3%. Zwiększenie produkcji będzie efektem m. in. większego udziału złomu aluminiowego w procesie produkcyjnym, który w 2030p osiągnie poziom 38% (vs. 33% w 2017 r.), co przełoży się na wzrost zapotrzebowania na złom średniorocznie o 4%.

Wykorzystanie wsadów do produkcji aluminiumŹródło: Bloomberg, Vestor DM

Produkcja aluminium i udział złomu w produkcji
Źródło: Bloomberg, Vestor DM

Globalne zużycie aluminium

Szacowany popyt na aluminium według sektora końcowego wykorzystania (2017)

Obecnie 30% światowej produkcji aluminium pochodzi z recyklingu i udział ten będzie wzrastał. Recykling aluminium pomaga zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza o 95%, a wody o 97% w porównaniu z produkcją z rudy aluminium.

Źródło: AME

Stale rośnie zapotrzebowanie na miedź wynikające z dynamicznego rozwoju przemysłu i infrastruktury mieszkaniowej w Azji, dynamicznego wzrostu wolumenu urządzeń elektronicznych w przemyśle i gospodarstwach domowych, wzrostu ilości pojazdów elektrycznych.

Zużycie miedzi rafinowanej

Szacowany popyt na miedź według sektora końcowego wykorzystania (2017)

Obecnie 30% światowej produkcji aluminium pochodzi z recyklingu i udział ten będzie wzrastał. Recykling aluminium pomaga zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza o 95%, a wody o 97% w porównaniu z produkcją z rudy aluminium.

Źródło: AME

Podobnie rośnie zapotrzebowanie na ołów, cynk chrom i pozostałe metale bazowe.

Rynek, na którym działają spółki Elemental zajmujące się recyklingiem metali bazowych organicznie rośnie. Dotyczy to zarówno strony podażowej gdzie wzrost wynika z krótszego cyklu życia produktów i coraz większej ilości urządzeń wprowadzanych do obrotu, instalacji i elementów infrastruktury zawierających metale bazowe. Po stronie popytowej stały wzrost rynku wynika z rosnącego zapotrzebowanie na metale do produkcji nowych wyrobów. Wzrost na obu rynkach stanowi fundament do systematycznego rozwoju biznesu spółek Grupy Elemental w oparciu o stabilną marżę.

4. JEDNOSTKI BIZNESOWE SEGMENTU NON FERRO

Spółki Grupy Elemental zajmujące się recyklingiem metali nieżelaznych są liderem w swoim segmencie w Polsce i posiadają mocną pozycję na Słowacji. Są jednym z największych dostawców złomu do hut w Polsce i na terenie UE (głównie Niemiec, Włoch, Austrii, Belgii i Holandii), ale też Indii i Chin.

W ramach segmentu non-ferro działają 3 spółki dysponujące w sumie dziewiętnastoma zakładami w Polsce i trzema na Słowacji.

Syntom – lider rynku w Polsce z rozbudowaną, technologiczną bazą przetwórczą i czterema zakładami: zakład główny w Tomaszowie Mazowieckim, w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Piotrkowie i w Zabrzu. Syntom konsoliduje strumienie materiału, przetwarza je i dostarcza do kontrahentów Grupy. Syntom zapewnia również kompleksowe rozwiązania związane ze skupem, transportem oraz obrotem surowcami wtórnymi stali i metali nieżelaznych. Syntom posiada rozbudowane zaplecze logistyczne w postaci kilkudziesięciu samochodów załadowczych oraz kilkuset kontenerów Więcej informacji: www.syntom.pl

Collect Points – wyspecjalizowana sieć skupu nakierowana na zakup materiału od innych punktów skupu złomu oraz osób fizycznych. Collect Points agreguje wolumeny i dostarcza je do Syntom i Tesla. Collect Points posiada trzynaście oddziałów: w Białymstoku, Bielsku-Białej, Gdańsku, Kaliszu, Konstantynowie Łódzkim, Lublinie, Olsztynie, Rzeszowie, Słupsku, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Metal Holding – zajmuje silną pozycję na rynku Słowackim z zakładami w Presovice, Michalovcach i Levicach wyposażonymi w infrastrukturę umożliwiającą niezależną obsługę transportową (wagi, ładowarki, kontenery).

 

Tomaszów Mazowiecki

Lata istnienia
28
Liczba pracowników:
130
Lokalizacja linii do recyklingu:
 
Własna powierzchnia:
43,600m2

Ogólnopolska sieć odbioru metali nieżelaznych w Polsce i na Słowacji, ponad 20 składowisk, ponad 132 000 m2, ponad 25 ciężarówek i 300 kontenerów.

Większość lokalizacji funkcjonuje od kilkunastu lat, zatrudniając te same osoby do ich zarządzania, co znacznie wzmacnia relacje z lokalnymi dostawcami złomu.

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.