Recycling obwodów
drukowanych

Opis segmentu

1. ZBIERANE I PRZETWARZANE MATERIAŁY

Płytki drukowane (ang. PCB – printed circuit board) to płytki wytworzone z materiału izolacyjnego (głównie laminatów szklano-epoksydowych (TSE) lub materiałów kompozytowych), pokryte cienką warstwą folii miedzianej, na którą nadrukowywany jest wzór ścieżek, stanowiących połączenia elektryczne. Na ich powierzchni znajdują się również elementy przewodzące wykonane z niklu, srebra, złota i cyny. Wykorzystywane są jako podstawa konstrukcyjna w większości urządzeń elektronicznych. To na nich montowane są wszystkie podzespoły.

2. MODEL BIZNESOWY

Łańcuch przerobu PCB

 


Źródło: Spółka, Vestor DM

 

Proces

Proces przetwórczy płytek drukowanych i układów scalonych rozpoczyna się od częściowo manualnej, a częściowo zautomatyzowanej rozbiórki urządzeń zawierających płytki PCB. Kolejnym etapem jest sortowanie płytek według zawartości złota na dwie kategorie: low grade (o zawartości złota 0-50/70g złota na tonę) i high grade (o zawartości złota >120g złota na tonę), następnie są one oczyszczane z części aluminiowych i żelaznych, rozdrabniane na płatki o powierzchni ok. 1 cm2 (tzw. „flakes”) i w takiej postaci wysyłane są do odbiorców. Przed wysłaniem do huty materiał zostaje wyceniony na podstawie warunków opisanych w umowie z hutą - szacowanej zawartości metali szlachetnych oraz ustalonych kursów LME. Na podstawie tak dokonanej wyceny huta dokonuje przedpłaty. Po otrzymaniu materiału huta dokonuje szczegółowej analizy na podstawie, której dokonuje się ostatecznego rozliczenia. Głównymi odbiorcami Elemental Holding w tym segmencie są japońskie huty: Dowa i JX Nippon.

 

ODZYSKIWANE METALE Z PŁYTEK DRUKOWANYCH
NA 1 TONE W TESLA RECYCLING 

 

 

Łańcuch przerobu PCB

 


Źródło: Spółka, Vestor DM

 

3. OPIS RYNKU, NA KTÓRYM DZIAŁA GRUPA

Rynek recylingu PCB
Rozwój technologiczny ostatnich lat – digitalizacja większości dziedzin życia i rozwój komunikacji – sprawiły, że popyt na urządzenia elektroniczne mocno wzrósł, a wraz z nim wzrosło zapotrzebowanie na płytki drukowane. Dziś popyt na PCB generowany jest przez producentów urządzeń elektronicznych, przemysł lotniczy i obronny, producentów sprzętu do diagnostyki obrazowej oraz samochodów. Jednocześnie skraca się okres użytkowania SEE zawierających PCB.

Czynnikiem, wpływającym na nasilenie popularności PCB było i w dalszym ciągu jest, coraz szersze wykorzystywanie Internetu w życiu codziennym. Ostatnim z trendów napędzających popyt na rynku PCB jest wprowadzanie w życie koncepcji Internetu rzeczy (IoT – internet of things). W ramach Internetu rzeczy, przykładowo urządzenia gospodarstwa domowego, gromadzą i wymieniają dane za pomocą sieci komputerowej lub inteligentnej instalacji elektrycznej (KNX). Drugim zjawiskiem wpływającym na popularność PCB, które może nabrać na znaczeniu w przyszłości, są tzw. connected cars, czyli samochody posiadające połączenie z Internetem, dzięki czemu ich właściciele mogą łączyć się z nimi za pomocą urządzeń mobilnych, ale co istotniejsze, Internet w samochodach może być wykorzystywany jako źródło informacji o utrudnieniach w ruchu, do inteligentnej nawigacji, czy w dalszej przyszłości przez systemy samosterujące. Według szacunków firmy Intel, w przyszłości samochód będzie procesował szacunkowo 1 gb danych na sekundę, tylko w ramach funkcji związanych z bezpieczeństwem.

Rosnący popyt na PCB przekłada się na większe zużycie metali wykorzystywanych do jego wytworzenia, a więc głównie miedzi, srebra, złota i palladu. Pozyskiwanie ich w sposób tańszy od tradycyjnego wydobycia staje się coraz istotniejsze.

 

 

Cykl życia SEE zależy od jakości ich wykonania, jakości użytych materiałów oraz możliwości naprawy, ulepszania czy wymiany baterii, ale również od nawyków konsumentów i ich oczekiwań. Z powodu szybkiego rozwoju technologii i szerokiej oferty SEE, konsumenci coraz chętniej wymieniają funkcjonujący SEE, tylko po to, żeby uzyskać dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań.

Spółka wg zarządu jest liderem na europejskim rynku recyklingu PCB. Podmioty zależne Elemental Holding działają w obszarze recyklingu płytek drukowanych, który ma na celu odzyskanie z nich m. in. miedzi, złota, srebra oraz palladu. Moce produkcyjne spółki w segmencie PCB szacowane są na ok. 40 tys. t rocznie.

4. JEDNOSTKI BIZNESOWE SEGMENTU

Spółkami z grupy Elemental Holding działającymi w segmencie PCB są:

  • Tesla Recycling (Grodzisk Mazowiecki) - jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz elektrośmieci. Kompleksowy zakres usług świadczony przez Tesla Recykling obejmuje ważenie, załadunek, transport oraz odzysk – w tym recykling – odpadów pochodzących z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz metali żelaznych i nieżelaznych.
  • PCB Tech (Bydgoszcz) - PCB Tech prowadzi unikatowy na skalę europejską zakład recyklingu układów drukowanych (PCB). Jedna z największych i najnowocześniejszych instalacji do przetwarzania płytek obwodów drukowanych typu LOW GRADE z możliwością próbkowania o zdolnościach przetwórczych 18.000 Mg rocznie. Zakład wyposażony jest także w linię  do recyklingu odpadów niebezpiecznych (źródła światła) oraz do demontażu i przetwarzania kineskopów o łącznej wydajności 2.400 Mg rocznie. Spółka planuje pozyskiwać dostawców na rynkach europejskich, w Rosji i jej krajach sąsiadujących oraz na Bliskim Wschodzie.
  • EMP Recycling (Litwa) - lider litewskiego rynku przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz katalizatorów samochodowych. Posiada zakład przetwarzania lodówek, linie produkcyjne do przetwarzania katalizatorów, kabli i zużytej elektroniki oraz laboratorium analiz próbek.
  • Kat-Metal (Finlandia, Estonia) - ta działająca na rynku od 2011 roku jest obecnie liderem fińskiego rynku recyclingu elektroniki, katalizatorów samochodowych i akumulatorów. W sposób odpowiedzialny, zgodny z najwyższymi standardami i bezpieczny realizuje zbiórkę, transport i przetwarzanie odpadów. Współpracuje z podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w skup i zbiórkę odpadów, a także kompleksowo obsługuje sektor przemysłowy. Jest członkiem lokalnych organizacji recyclingu, obrotu złomem i demontażu samochodów, aktywnie wspiera i realizuje koncepcję tzw. urban mining (górnictwo miejskie), czyli odzysku materiałów z nieużywanej infrastruktury i sprzętu.
  • Evciler Kimya (Turcja) - Evciler Kimya jest liderem na tureckim rynku recyklingu elektrośmieci, w tym układów scalonych i obwodów drukowanych. Kompleksowy zakres usług świadczonych przez spółkę obejmuje ważenie, załadunek, transport i odzysk - w tym recykling - odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.