Recycling zużytych
katalizatorów

Opis segmentu

1. ZBIERANE I PRZETWARZANE MATERIAŁY

Katalizator samochodowy to część układu wydechowego, która zmniejsza ilość szkodliwych substancji zawartych w spalinach. Wyróżniamy dwa rodzaje katalizatorów:

Katalizatory ceramiczne
W uproszczeniu składają się z obudowy ze stali nierdzewnej oraz ceramicznego wkładu, którego powierzchnia została natryśnięta metalami z grupy platynowców tzw. PGM (ang. platinum group metals).

Katalizatory metalowe
Zbudowane z metalowego bloku wykonanego z warstw falistej folii, tworzącej sieć kanalików, która podobnie jak w przypadku wkładu katalizatora ceramicznego zawiera PGM.

  

Platynowce, głównie platyna, pallad i rod, pobudzają zawarte w spalinach tlenki węgla, węglowodory i tlenki azotu do reakcji, skutkującej ograniczeniem emisji szkodliwych związków. Zawartość PGM we wkładach katalizatorów samochodowych przeciętnie waha się w przedziale 0.2-0.3%, poziom ten zależny jest od wieku samochodu oraz rodzaju spalanego paliwa. Procesy recyklingu katalizatorów są nastawione na odzyskiwanie metali szlachetnych w celu ich powtórnego użycia. Recykling katalizatorów samochodowych umożliwia odzyskanie do 95% zawartych w nim platynowców, a także w porównaniu do tradycyjnego wydobycia pozwala zaoszczędzić znaczne ilości energii (przerobienie 1 tony zużytych katalizatorów pozwala zapobiec wydobyciu 150 ton rudy lub alternatywnie 400 ton skały płonnej).


Źródło: platinum.matthey.com

 

2. MODEL BIZNESOWY

Łańcuch przerobu SAC

 

Proces

Gdy katalizatory ceramiczne trafiają do zakładów Elemental Holding, pozbawiane są obudowy, sortowane według zawartości PGM, a ich ceramiczne wkłady trafiają do młynów kulowych, tzw. ballmill, w których zostają zmielone. Powstały materiał jest następnie poddawany analizie chemicznej mającej na celu zbadanie zawartości PGM. Następnie pakowany jest w worki (tzw. big bag) o wadze 1 tony i transportowany do kontrahentów (koncerny metalurgiczno-hutnicze) w kontenerach mieszczących 20-40 ton.

Etapy przetwarzania SAC

 

3. OPIS RYNKU, NA KTÓRYM DZIAŁA GRUPA

Rynek recyklingu katalizatorów samochodowych
Rocznie na świecie wydobywa się ponad 400 ton metali PGM (ang. Platinum Group Metals), do których należą głównie Platyna, Pallad i Rod, a także Iryd i Ruten. Prognozuje się, że w 2018p wydobycie platyny będzie stanowiło 188 ton, palladu 214 ton, oraz rodu 24 ton. Światowe zasoby PGM szacowane są na 66 tys. ton, z czego 95% znajduje się w RPA. Coraz większa ilość PGM jest odzyskiwana w procesie recyklingu, katalizatorów samochodowych oraz biżuterii. W 2018p ponownie użytych ma zostać 63 ton platyny, 96 ton palladu oraz 10 ton rodu.

Produkcja PGM


Źródło: PGM Market Raport, Vestor DM

Recykling PGM


Źródło: PGM Market Raport, Vestor DM

Największym producentem PGM jest Republika Południowej Afryki, która odpowiada za 73% światowego wydobycia platyny, 39% palladu oraz 82% rodu. Znaczącym producentem palladu jest również Rosja, która odpowiada za ok. 41% światowej produkcji tego surowca. Istotna ilość wykorzystywanych PGM pochodzi z recyklingu m. in. katalizatorów samochodowych (68% platyny, 84% palladu oraz 100% rodu), urządzeń elektrycznych (2% platyna, 16% pallad), biżuterii (30% platyna, 1% pallad). Należy podkreślić, że wydobycie platynowców jest znacznie bardziej kosztowne niż pozyskanie ich w drodze recyklingu, gdyż zawartość platynowców w tonie rudy wynosi 2-6g, natomiast w tonie katalizatorów znajduje się ok. 2kg platynowców.

Producenci PGMŹródło:
PGM Market Raport, Vestor DM

Recykling PGM
Źródło:
PGM Market Raport, Vestor DM

Największe zapotrzebowanie na metale grupy PGM (ang. Platinum Group Metals, platyna, pallad, rod) generowane jest ze strony przemysłu motoryzacyjnego, gdzie są one wykorzystywane w konwerterach katalitycznych (katalizatorach). Produkcja pojazdów odpowiada za ok. 65% całkowitego zapotrzebowania na metale PGM. 

Sektory wykorzystania PGM

POPYT NA PGM (TONY) 2018
Przemysł chemiczny 31,5
Przemysł elektroniczny 31
Przemysł szklarski 12,4
Przemysł medyczny 6,3
Przemysł naftowy 5,7
Jubilerstwo 68,7
Katalizatory 357,5
Inwestycje 17,5
Inne 18,6
SUMA 549,2

 

Prognoza sprzedaży pojazdów na świecie w latach 2018-2024

 

EWOLUCJA POJAZDÓW W PODZIALE NA ICH ŹRÓDŁO ZASILANIA

Czynnikiem, który może istotnie wpłynąć na zapotrzebowanie na PGM jest nowa generacja pojazdów wykorzystująca silniki elektryczne. Należy zwrócić uwagę, że pojazdy hybrydowe (HEV), ze względu na wykorzystanie silnika spalinowego będą również wyposażone w katalizatory, wykorzystujące platynę, pallad i rod. Dopiero pojazdy wykorzystujące jedynie energię elektryczną BEV nie będą wymagały katalizatora.

ŚWIATOWY ZASÓB SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
W LATACH 2013-2017

Czynnikiem, który w najbliższych latach będzie wpływał na wzrost zapotrzebowania na PGM, są coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin. Producenci samochodów chcąc spełnić wymagania będą zmuszeni wprowadzenia coraz bardziej zaawansowanych konstrukcji, co może być przyczyną zwiększenia popytu na PGM.

Działalność spółek z grupy kapitałowej Elemental Holding w segmencie SAC opiera się przede wszystkim na konsolidacji sieci zbierających katalizatory. Podmioty nie prowadzą skupu pojedynczych sztuk, ale współpracują z producentami, serwisami i salonami samochodowymi, hurtownikami i detalistami, zakładami demontażu, a także sklepami z tłumikami. Zarząd szacuje moce produkcyjne spółek z segmentu SAC na ok. 15 tys. ton rocznie.

Elemental Holding dzięki wzrostowi organicznemu oraz akwizycjom podmiotów działających w segmencie SAC zwiększył wolumen przerabianych katalizatorów z 87 ton w 2016 r. do 1300 ton w 2017 r., a całkowita wartość wolumenu w 2018 r. szacowana jest na 2500 ton. W kolejnych latach wolumen ten ma stale wzrastać.

 

PROGNOZOWANY UDZIAŁ SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
W ŚWIATOWYM RYNKU SAMOCHODOWYM


WOLUMENY SAC GRUPY EH

Dodatkowo spółka znacznie zwiększyła przychody przejętych podmiotów. Po akwizycji przychody spółki PGM Group zwiększyły się z poziomu 58 milionów PLN w okresie 09.2015-08.2016 do poziomu 162 milionów PLN w okresie 09.2016-12.2017. Natomiast w przypadku spółki Platinium udało się zwiększyć przychody z poziomu 22 milinów PLN w 2016 r. do 62 milinów PLN w 2017 r.

 

Przychody PGM Group i Platinium 2016-2017Źródło: Spółka, Vestor DM
*PGM Group 2016 r. dane za okres 09.2015 - 08.2016 oraz 2017 r. dane za okres 09.2016 - 12.2017

EBITDA PGM Group i Platinium 2016-2017

Źródło: Spółka, Vestor DM
*PGM Group 2016 r. dane za okres 09.2015 - 08.2016 oraz 2017 r. dane za okres 09.2016 - 12.2017

Na rynku globalnym recyklingu katalizatorów zgodnie z szacunkami Zarządu udział spółki wynosi ok. 4% i plasuje ją na 3 miejscu. Największymi konkurentami Grupy są spółki niemieckie Hensel Recycling oraz Mairec. Dodatkową konkurencję w tym segmencie stanowią huty oraz rafinerie, które samodzielnie skupują katalizatory.

4. JEDNOSTKI BIZNESOWE SEGMENTU

Spółkami z grupy Elemental Holding działającymi w segmencie SAC są:

  • Platinium MM (Wysogotowo k. Poznania) - Polska spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych oraz filtrów DPF, a także innych odpadów zawierających metale szlachetne.
  • PGM Group (Grodzisk Mazowiecki) – Polska spółka, która prężnie działa na rynku skupu i przetwarzania odpadów zawierających metale szlachetne i ołów. Prowadzona jest przez młodą kadrę zarządzającą z dużym doświadczeniem.
  • Elemental Resource Management  (Wielka Brytania) – firma działająca na rynku brytyjskim od 2009 roku. W oparciu o innowacyjne narzędzia IT i modele zakupowe prowadzi zbiórkę, transport i przetwarzanie zużytych katalizatorów samochodowych.
  • Evciler Elemental (Europa, Bliski i Daleki Wschód) - koordynuje działalność Grupy na rynkach Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki, gdzie obecnie znajdują się przedstawicielstwa handlowe. Firma działa w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Dubaju.
  • EMP Recycling (Litwa) - lider litewskiego rynku przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz katalizatorów samochodowych. Posiada zakład przetwarzania lodówek, linie produkcyjne do przetwarzania katalizatorów, kabli i zużytej elektroniki oraz laboratorium analiz próbek.
  • Recat (Niemcy) - jest zlokalizowana strategicznie w południowo–zachodniej części Niemiec, posiada sieć zakupową w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji oraz w krajach północno – zachodniej Afryki. Spółka posiada zezwolenie na utylizację odpadów zużytych katalizatorów (w tym zawierających substancje niebezpieczne) w zakresie ich zbierania, przewozu, składowania i przerobu. RECAT posiada możliwość badania dokładnej zawartości metali szlachetnych nowoczesnymi metodami (ICP) w ramach posiadanego laboratorium. W zakresie swojej działalności Spółka prowadzi również projekty badawcze w zakresie recyklingu i transportu zużytych baterii i akumulatorów, w tym baterii litowo–jonowych. Wśród kadry zarządzającej i współpracującej z RECAT są osoby z tytułami naukowymi oraz rzadkimi uprawnieniami w dziedzinie recyklingu.
  • Kat-Metal (Finlandia) - ta działająca na rynku od 2011 roku jest obecnie liderem fińskiego rynku recyclingu elektroniki, katalizatorów samochodowych i akumulatorów. W sposób odpowiedzialny, zgodny z najwyższymi standardami i bezpieczny realizuje zbiórkę, transport i przetwarzanie odpadów. Współpracuje z podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w skup i zbiórkę odpadów, a także kompleksowo obsługuje sektor przemysłowy. Jest członkiem lokalnych organizacji recyclingu, obrotu złomem i demontażu samochodów, aktywnie wspiera i realizuje koncepcję tzw. urban mining (górnictwo miejskie), czyli odzysku materiałów z nieużywanej infrastruktury i sprzętu.
  • PGM of Texas (USA) -  to spółka zbierająca i przetwarzająca rocznie około 2000 ton zużytych katalizatorów samochodowych, wykorzystująca do tego własną sieć zakupową, na którą składa się jedenaście lokalizacji na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Kluczowym elementem jest zaawansowany technologicznie zakład recyklingu, wyposażony w linie do demontażu, separacji, cięcia oraz mielenia odpadów, a także profesjonalne laboratorium chemiczne.

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.