Kilka słów o firmie
Elemental Holding

Opis działalności

Elemental Holding S.A. inwestuje w podmioty zajmujące się urban mining i recyklingiem.

Spółki należące do Grupy ELEMENTAL prowadzą działalność w ramach czterech linii biznesowych:

 • recycling zużytych katalizatorów (SAC),
 • recycling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE),
 • recycling obwodów drukowanych (PCB),
 • recycling złomu metali nieżelaznych (non- ferrous).

Co do zasady spółki Grupy specjalizują się w działalności w ramach wybranych linii biznesowych.

Spółki wchodzące w skład Grupy ELEMENTAL mają siedziby w krajach Unii Europejskiej, Turcji, UAE oraz w Stanach Zjednoczonych. Rynki zakupu materiałów do recyklingu i sprzedaży produktów mają zasięg globalny.

 

W Grupie ELEMENTAL Emitent pełni rolę spółki holdingowej, koordynującej funkcjonowanie spółek zależnych. Elemental Holding S.A. jest odpowiedzialna za strategię Grupy oraz prowadzi działania zmierzające do optymalizacji procesów operacyjnych, między innymi poprzez koordynację: procesów pozyskania odpadów, sprzedaży do hut i rafinerii, polityki inwestycyjnej, kredytowej, zarządzania finansami oraz prowadzenia procesów zaopatrzenia materiałowego.

Spółki wykorzystują w swoim rozwoju potencjał działania w silnej strukturze: branżowy know-how, dużą sieć dostawców i odbiorców, konkurencyjne umowy ramowe z największymi na świecie hutami i rafineriami, infrastrukturę produkcyjną i analityczną, ułatwienia logistyczne związane z rozbudowanym zapleczem transportowym i załadunkowym oraz z siecią punktów skupu na terenie całego kraju, Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

Zagraniczna ekspansja terytorialna prowadzona i planowana jest tak, aby maksymalnie wykorzystać synergie operacyjne i komplementarnie rozwijać rynki geograficzne.

  

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Elemental Holding

Strategicznym celem rozwoju Grupy ELEMENTAL jest:

 • uzyskanie pozycji globalnego lidera w segmencie recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych (SAC)
 • uzyskanie pozycji europejskiego lidera w segmencie recyklingu obwodów drukowanych (PCB)
 • wzmocnienie pozycji Grupy jako lidera w regionie w segmencie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
 • wzmocnienie pozycji Grupy jako lidera w regionie w segmencie recyklingu metali nieżelaznych (non-ferrous) i poprawa rentowności poprzez: wdrożenie nowoczesnych narzędzi zarządzania łańcuchem dostaw, cenami oraz ryzykiem zmian ceny metali i zmian kursów walut, uzyskanie wartości dodanej w wyniku bardziej zaawansowanego przetwarzania pozyskiwanych odpadów.

Cel ten zamierzamy osiągnąć przede wszystkim poprzez:

 • Rozwój organiczny nakierowany na wykorzystanie silnej bazy podmiotów włączonych poprzez akwizycje do Grupy w latach 2014-2018 w celu uzyskania silnego wzrostu udziału w rynku (w szczególności w segmencie PCB i SAC). Struktura utworzona na bazie akwizycji ma duży potencjał do wzrostu wolumenowego.
 • Akwizycje kolejnych podmiotów na dojrzałych rynkach, geograficznie lub asortymentowo komplementarnych w stosunku do podmiotów działających w Grupie. Grupa ELEMENTAL szczególnie będzie zainteresowana tymi podmiotami, które w danych krajach są liderami bądź wiceliderami oraz mają realne możliwości rozwoju.
 • Wejście w nowe segmenty rynku, takie jak: REUSE and REFURBISH w segmencie PCB, METAL MANAGMENT w zakresie metali szlachetnych, platyny, palladu i rodu odzyskiwanych w segmentach SAC i PCB, recykling baterii ołowiowo-kwasowych i litowo-jonowych.
 • Optymalizację kapitału obrotowego przy zastosowaniu instrumentów finansowych dostępnych dzięki efektowi skali, wdrożenie finansowania opartego na wartości materiału (commodities) w obrocie, optymalizację kosztów zabezpieczenia cen metali i kursów walut przy wykorzystaniu efektu skali.
 • Wykorzystanie zaostrzających się regulacji w zakresie ochrony środowiska do wzmocnienia pozycji rynkowej kosztem konkurentów, nie będących w stanie sprostać nowym wymogom regulacyjnych lub inwestycyjnym. Szczególnie w segmencie WEEE i PCB.

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.