Zgłaszanie naruszeń i
niezgodności

Mając na celu troskę o przestrzeganie w Elemental Holding S.A. wszelkich procedur wewnętrznych oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego  informujemy, że powołaliśmy Pełnomocnika ds. zgodności (Compliance Officer), do którego można bezpośrednio zgłaszać wszelkiego rodzaju skargi lub informacje o incydentach i nieprawidłowościach zaistniałych w naszych strukturach organizacyjnych lub w wyniku prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Zgłoszenia mogą dotyczyć w szczególności:

  • wpływu prowadzonej przez nas działalności na środowisko naturalne;
  • wpływu naszej działalności na społeczeństwo;
  • dyskryminacji;
  • poszanowania praw człowieka;
  • bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • naruszeń zasad wolnej konkurencji czy praktyk monopolistycznych;
  • zdarzeń o charakterze korupcyjnym;
  • innych naruszeń Kodeksu Etyki Elemental Holding S.A. lub procedur obowiązujących w Elemental Holding S.A., a także przepisów powszechnie obowiązujących.

 

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: compliance@elemental.biz lub pocztą tradycyjną na adres:

Pełnomocnik ds. Zgodności
Elemental Holding S.A.
ul. Traugutta 42A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.