Walne zgromadzenia

Data publikacji:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 15 października 2014 r.

Zarząd spółki ELEMENTAL HOLDING z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375737, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 15 października 2014 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grodzisku Mazowieckim.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 29 września 2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – materiały:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 15 października 2014 r.Plik: PDF Rozmiar: 85.81 KB

Projekty uchwał na NWZAPlik: PDF Rozmiar: 137.27 KB

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcjiPlik: PDF Rozmiar: 36.15 KB

Formularz wykonywania prawa głosuPlik: PDF Rozmiar: 49.00 KB

Opinia Zarządu Elemental Holding S.A. uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii O oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii OPlik: PDF Rozmiar: 47.54 KB

  

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 15 października 2014 r.Plik: PDF Rozmiar: 386.09 KB

Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.