Walne zgromadzenia

Data publikacji:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 21 grudnia 2016 r.

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 listopada 2016 roku, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030) (dalej: „KSH") w związku z art. 402¹ § 1 KSH oraz § 10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołał na dzień 21 grudnia 2016 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42a (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Statutu Spółki,
  2. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  3. zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą, Członka Rady Nadzorczej,
  4. zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 7. Wolne głosy i wnioski,
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 05 grudnia 2016 r

Materiały na NWZA w dniu 21 grudnia 2016 r.

 

Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.