Walne zgromadzenia

Data publikacji:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 czerwca 2015 r

Zarząd spółki ELEMENTAL HOLDING z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375737, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grodzisku Mazowieckim.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 26 maja 2015 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – materiały:

Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.