Walne zgromadzenia

Data publikacji:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 23 maja 2016 r.

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 maja 2016 roku, działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030) (dalej: "KSH") w związku z art. 402ą § 1 KSH oraz § 10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołał na dzień 22 czerwca 2016 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42a.

Zgodnie z art. 406ą § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 06 czerwca 2016 r. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – materiały:

Powrót

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.