Zarząd spółki

Aleksander Skołożyński

Aleksander Skołożyński

Członek Zarządu ds. Finansowych

Aleksander Skołożyński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył również międzynarodowy program menadżerskich studiów magisterskich CEMS Master in International Management.

Pracę zawodową rozpoczął w lipcu 2005 roku w firmie doradczej Concordia Espirito Santo Investment, gdzie pracował do maja 2007 roku na stanowisku senior analyst (starszego analityka). W czerwcu 2007 roku rozpoczął pracę w Lasanoz Finance, firmie z sektora bankowości inwestycyjnej, gdzie pracował do marca 2012 roku na stanowisku dyrektora. W Lasanoz Finance uczestniczył w wielu projektach akwizycyjnych oraz dotyczących pozyskania finansowania. Doradzał między innymi przy zabezpieczeniu finansowania dłużnego dla P4/Play, czołowego polskiego operatora komórkowego, a także przy zakupie udziałów Tradus (ówczesnego właściciela Allegro) oraz funduszu DST Global przez Naspers, międzynarodowej firmy z sektora TMT, z siedzibą w RPA.

Od kwietnia 2012 roku, Aleksander był związany był z Emitel S.A., najpierw jako Head of Controlling (dyrektor Biura Kontrolingu), następnie, od czerwca 2014 roku, pełnił funkcję Deputy CFO (zastępcy dyrektora finansowego), by wreszcie, od lipca 2017 roku, objąć funkcję Członka Zarządu oraz CFO (dyrektora finansowego) Emitel S.A. i zarządzać Pionem Finansowym w tej organizacji. W trakcie swojej pracy w Emitel, Aleksander dwukrotnie zabezpieczył długoterminowe finansowanie dla spółki na kwotę łącznie przekraczającą 3 mld PLN. Był także kluczowym członkiem zespołu zarządczego w trakcie sprzedaży Emitel przez Montagu do Alinda Capital Partners.

Aleksander jest doświadczonym finansistą z rozległymi i potwierdzonymi osiągnięciami w M&A, finansowaniu, restrukturyzacji i kontrolingu – prowadził i pracował na sfinalizowanych transakcjach, których łączna wycena przekroczyła 10 mld EUR.

Poczynając od września 2021 roku, Aleksander został zatrudniony na stanowisku CFO i Członka Zarządu Elemental Holding S.A.

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.