Zarząd spółki

Anna Kostro

Anna Kostro

Członek Zarządu ds. Recyklingu Elektroodpadów

Anna Kostro posiada tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, uzyskany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2011 roku ukończyła również studium podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie Finansami, a w roku 2017 -  studia podyplomowe praktycznej psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Anna Kostro posiada bogate doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w firmach zajmujących się ochroną środowiska. W 2002 roku była dyrektorem handlowym, a także członkiem zarządu spółki Operat Recykling Sp. z o.o.. W latach 2005-2006 była inspektorem oraz pełniła obowiązki kierownika obsługi klienta w MZO Pruszków Sp. z o.o.

W latach 2006-2007 była dyrektorem handlowym w spółce Synergis Sp. z o.o., gdzie odpowiadała m.in. za stworzenie struktur działu handlowego oraz pozyskiwanie nowych klientów i kontrahentów. Następnie, w latach 2008- 2009, pełniła funkcję dyrektora handlowego w spółce Synergis Electrorecycling S.A., gdzie była odpowiedzialna m.in. za reorganizację struktury działu handlowego oraz pozyskanie wielu nowych kontrahentów dla spółki.

Od 2010 roku współtworzy sukces Grupy Elemental Holding, zarządzając spółkami wchodzącymi w jej skład. I tak, w latach 2010 – 2016, po wejściu założonej i kierowanej przez nią spółki Terra Recycling S.A.- lidera recyclingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, do Grupy Elemental Holding, nadal pełniła w niej funkcję prezesa zarządu. Od 2013 do 2016 roku była również prezesem zarządu komplementariusza spółki Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A. – wiodącego na polskim rynku podmiotu zajmującego się recyklingiem układów scalonych i drukowanych oraz elektroodpadów. W grudniu 2016 roku złożyła rezygnację z obu tych funkcji w związku z powołaniem na członka zarządu Elemental Holding S.A.

Anna Kostro nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem w następujących spółkach:

  • Elemental Asset Management sp. z o.o.
  • Elemental Group Consulting sp. z.o.o.
  • PGM Holdco sp. z o.o.
  • Tesla Holdco sp. z o.o.
  • Terra Holdco sp. z o.o.
  • Syntom Holdco sp. z.o.o
  • Fundacja Piąty Element

W Elemental Holding S.A odpowiada za nadzór nad spółkami zależnymi Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA prowadzącymi działalność w zakresie recyclingu elektroodpadów.

Na naszej stronie internetowej używamy plików "cookies" w celu zapewnienia efektywnej komunikacji, publikacji informacji w sposób przejrzysty oraz w celach analitycznych. Możecie Państwo ustawić funkcję akceptacji lub odrzucania plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegóły są w naszej Polityce prywatności.